tirsdag den 6. maj 2014

Markedsdatoer 2014

I 2014 glæder vi os til at holde Farmers Market i Sorø på følgende datoer:

14. juni
21. juni
28. juni
12. juli
9. august
23. august
6. september
13. september
27. september
11. oktober
25. oktober
29. november (julemarked)

Vi glæder os allerede rigtigt meget.
Håber at se en masse mennesker :-)

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af ordinær generalforsamling i Farmers Market Sorø
d. 26.2.2014 kl 19.30 på Kongskilde Friluftsgård, Skælskørvej 34, 4180 Sorø

Dagsorden:
1)     Valg af dirigent og referent
2)     Aflæggelse af beretning
3)     Forelæggelse af det reviderede regnskab
4)     Behandling af indkomne forslag
5)     Forelæggelse af budget og aktivitetsplan for indeværende år
6)     Fastsættelse af kontingent
7)     VALG:
a)     Bestyrelsesmedlemmer
b)     Suppleanter hhv. 1 forbrugermedlem og 1 stadeholdermedlem
c)     Revisor
d)     Revisorsuppleant
8)     Eventuelt

ad 1) Dirigent: Niels Hilker, referent: Klaus Rostgaard. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt efter forskriften.
ad 2)
Maria Kiersgaards fremlæggelse af beretningen.
Der er blevet afholdt 8 Farmers Marked i 2013. Vi har gang i en god spiral hvor flere glade kunder skaffer flere glade stadeholdere. Der er efterhånden et flot udbud af varer. Ella Hilker og Dinny Rebild har promoveret Farmers Market på feriemessen i Bellacenteret og på Smag i Sorø. De har ligeledes været på kursus i salg af øko-varer, været i Lübeck på erfaringsudvekslingskursus og har taget sig af samarbejdet med SuperBrugsen og Sorø Erhvers-ogTuristråd. Farmers Market har haft besøg af Foreningen af entrepenører i Danmark. Alle stadeholdere har betalt kontingent, mens antallet af private medlemmer er ganske beskedent. Det vil kræve særlig aktivitet fremover at skaffe flere private medlemmer. Der mangler p.t. telte til stadeholderne, indkøb af flere telte er et must for den kommende bestyrelse.  
Bemærkninger til beretningen.
a) Tidsrammen omkring Farmers Market, 9.30-14.00, ser ud til at virke. Det er et godt tegn at denne diskussion ikke er blevet taget op på Generalforsamlingen.
b) Der er brug for mere PR overfor ikke-lokale potentielle kunder for at skaffe et større kundeunderlag. Der er en jævn strøm af opdateringer og søgninger på Farmers Market på Facebook, Google o.s.v.
c) Vi kunne melde folk ind som private medlemmer, når de dukkede op på Farmers Market for at få smagsprøver, og bruge et lotteri blandt medlemmer om en eller flere varekurve som lokkemad/argument for indmelding. Den ny bestyrelse skal udarbejde et ”Medlemsbevis”.
d) Datoerne for Farmers Market i 2014 er allerede fastlagt.
e) Midler til telte kunne fx komme fra EU-midler, men det er et tungt bureaukrati.
Med disse bemærkninger blev beretningen godkendt.
Ad 3) Kassereren, Ella Hilker, fremlagde regnskabet, der viser et plus på driften i samme størrelsesorden som tilskuddet fra Grønt Forum (5000 kr.), dvs. Farmers Market løber rundt og er levedygtigt. Foreningen har i 2013 fået en bankkonto og er dermed også på det punkt ved at blive voksen.og seriøs. Under punktet blev det desuden nævnt at a) Oprør fra Maven vil ikke give deres penge til os. De har nye initiativer på vej i 2014, og de vil give penge til ansøgere som fx os. Niels Borup forventer at vi får 10-20.000 kr. i år. b) Visitkort er en god ting. De er blevet lavet og bliver omdelt på første Farmers Market. Visitkortene har dog været alt for dyre. Næste gang skal det være meget billigere, der er fx nogle billige muligheder på nettet.
Ad 4) Ingen indkomne forslag.
Ad 5) Bestyrelsen regner med at få en del tilskud, fx fra Grønt Forum. Bestyrelsen regner med at købe flere telte. Anders (Kys-øko) vil gerne lægge ud for telte hvis SuperBrugsen ikke vil det. Helle Buttrup mente, der var gode muligheder for med få penge (100-200 kr/mdr) at skaffe sig meget PR i.f.t. potentielle kunder i Vestsjælland. Der var enighed om, at annoncen i Sorø Magazine nok ikke var pengene værd (forkert målgruppe). Vi skal prøve at få SuperBrugsen til at nævne Farmers Market, når det forekommer i deres to-siders annonce. Til en begyndelse må vi finde ud af, hvem der laver annoncen. Det blev besluttet ikke at annoncere igen i Sorø Magazine. Hvis vi får nok sponsorpenge skal vi iværksætte Helle Buttrups skitserede PR-projekt på Facebook (eller tilsvarende).
Ad 6) Uændret kontingent – 50 kr. for private, og 250 kr. for stadeholdere. Bestyrelsen bør udsende påmindelse om kontingentindbetaling med betalingsoplysninger. Der må ikke være andet indhold i mailen!
Ad 7)
a) Line Suhr (privat) og Bjørn Rasmussen (stadeholder) på valg. Klaus Rostgaard (privat) valgt og Bjørn Rasmussen genvalgt.
b) privat: Sandra Dinny Rebild, stadeholder: Rene Cruz
c) Anders Lindgaard
d) Niels-Erik Eich
Ad 8) Arrangementsgruppen laver en opstartsmail i god tid før opstart om, hvordan det skal gøres. Ella bemærkede, at det var en fornøjelse at være på Farmers Market, der var meget få irritationsmomenter. Anders bemærkede ligeledes, at det er dejligt at være på markedet. Niels Hilker fremførte, at to rækker telte giver en tydelig markedsfornemmelse, og at det ville være dejligt, hvis man kunne afse et telt til fælles aktiviteter.

Referentens bemærkninger: Der var lidt mere end 20 tilstede, og Marias kage og diverse andre bidrag smagte dejligt.