tirsdag den 27. januar 2015

Indbydelse til generalforsamling

I indbydes hermed til generalforamling i Farmers Market Sorø. Den afholdes på Kongskilde Friluftsgård, Skælskørvej 34, 4180 Sorø, tirsdag d. 10. marts 2015 kl 20.00. Indkomne forslag skal være os i hænde på mail (farmersmarketsoroe@hotmail.co.uk) senest d. 1. marts 2015. Programmet vil være som følger: 1) Valg af dirigent og referent 2) Aflæggelse af beretning 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab 4) Behandling af indkomne forslag 5) Forelæggelse af budget og aktivitetsplan for indeværende år 6) Fastsættelse af kontingent 7) VALG: a) Bestyrelsesmedlemmer b) Suppleanter hhv. 1 forbrugermedlem og 1 stadeholdermedlem c) Revisor d) Revisorsuppleant 8) Eventuelt Vi byder på kaffe og kage og glæder os til at se jer. Mange hilsner Bestyrelsen